Strojní inženýring

DENESA s.r.o. – výrobce průmyslových strojních zařízení a montážních linek

Společnost DENESA s.r.o. byla založena v roce 2002 s cílem stát se profesionálním centrem na poli průmyslového vývoje a výroby zakázkových strojních zařízení spolu s poskytováním příbuzných služeb. Jádrem společnosti je výroba strojů a zařízení pro průmysl, zejména automobilový. Naše produkce je zaměřena na výrobu montážních linek, jednoúčelových strojů a forem. Disponujeme vlastním oddělením vývoje, konstrukce a výroby. Společnost nabízí široké portfolio služeb z oblasti konstrukce, výroby a úprav jednoúčelových strojů a montážních linek.

Zvýšená pozornost je kladena na výběr pracovníků, kterým je poskytováno odborné školení či vzdělávání.

Společnost DENESA s.r.o. byla rovněž účastníkem projektů, které byly podporovány Evropskou uniií a také úspěšně řešila projekt propojující spolupráci mezi podniky a vzdělávací sférou. Tento projekt byl podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.